Velkommen

 

Denne hjemmesides formål er hovedsagelig at offentliggøre resultater i min søgen efter min søsters og mine aner, samt lidt omkring Rodemark.

 

Da mine bedsteforældre har sine rødder i hver sin egn af landet - henholdsvis Ringkøbing Amt, Langeland & Vestlolland, Midt- & Nordfalster samt Møn & Sydsjælland - har jeg for overskuelighedens skyld opdelt mine aner i fire dele.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Det er slægter, der har haft forskellige livsvilkår, og de har fortrinsvis været bønder eller småkårsfolk.

 

Da der hel tiden dukker nye oplysninger op, når man slægtsforsker, vil siden aldrig være fuldkommen.

 

Har du spørgsmål, tilføjelser eller andre ændringer er du velkommen til at kontakte mig (klik) på

min mail.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

 

Med venlig hilsen

Kate Andersen

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rodemark

 

 

Rodemark er beliggende i det nordøstlige hjørne af Falster, ca. 4 km. syd for Stubbekøbing by.

 

Stubbekøbing Kommune blev ved kommunalreformen 2007 en del af Guldborgsund Kommune.

Aastrup Sognekommune blev ved kommunalreformen 1970 en del af Stubbekøbing Kommune.

 

 

I følge bogen:

Maribo Amts Stednavne udgivet af Stednavneudvalger i 1954 ved Anders Bjerrum og Christian Lisse -

citat:

 

Aastrup Sogn: Er Rodemark nyere navn på 4 gårde*, der efter udskiftningen ca. 1800 fra Vejringe og Moseby anlagdes på Rode Mark, en del af det til den 17. århundrede nedlagte landsby Raad i Maglebrænde sogn hørende areal. Udtalen viser, at Rodemark er dannet af denne bys navn.

 

Maglebrænde Sogn: Raad - byen, der havde 8 gårde ifølge MB** 1682 "for 50 Aar siden blefruen øde"  og dens tre vange blev "gjort j tvende Marcker" og brugt som eng til Nykøbing Slot. Den må have ligget i sognets nordøstlige hjørne, hvor der på en del af dens jord, i det 19. århundrede er opstået bebyggelsen

Rodemark. Forleddet er rimeligvis dyrenavnet rå.

 

 

*  De 4 gårdes navne er: Lejrebæk, Rodeminde, Rodehus og Bringstrup gård.

** MB = markbog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenover og nedenunder ses de samme motiver fra Rodemark, som i 1971.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Link

som er nyttige når man slægtsforsker.

 

Rigsarkivet

Rigsarkivets vejledninger A-Z

Dansk Demografisk Database

Sall Data

Familey Search

Danske Slægtsforskere

Find en grav

Find gravsted

arkiv.dk

 

 

 
Edvin Andersen
Kate og Merete


Astrid Rasmussen
Ovenover ses et billede af min søster, Merete, og mig selv. Jeg ses til venstre og Merete til højre. Billedet er fotograferet 1961 eller 1962.

Til venstre ses kort over Raae Bye:


Det originale kort findes i Rigsarkivet. Opmåling og tegninger udført af landmåler M. Westenholt som opgave til landinspektøropgaven - og er prøveudskiftning Raadmarken 1785.


Kortet er fundet i bogen:

Aastrup Sogn på Falster, udgivet i 1976 af

Carl Carstensen, Ejner Hjulmand, Knud Morsby og Chr. Smith.